Propane Fired 150,000 BTU  
Propane Fired 195,000 BTU c/w Fan 110V  
Propane Fired 375,000 BTU  
Propane Heater Radiant
Propane Patio Heater
Propane/Natural Gas 400,000 BTU  
Propane/Natural Gas 1,000,000 BTU  
Natural Gas Heater 400.000 BTU
Propane Infrared 26,000 BTU  
3/4" Second Stage Regulator
Diesel Fired 55,000 BTU  
Diesel Fired Heater 75,000 BTU
Diesel Fired Heater 125.00 BTU
Diesel Fired 175,000 BTU  
Diesel Fired 350,000 BTU Frost Fighter  
Diesel Fired Heater 400,000 BTU
Heater Duct 12" x 12'  
Heater Duct 12" x 25'
Thermostst Remote  
Diesel Heater VAL6 111,00 BTU
Diesel Heater VAL6 51,800 BTU
Electric 1500 Watt 110V  
Electric 20,000 Watt 220v
Electric 30,000 Watt 220V  
Electric 4800 Watt 220V  
Electric 9000 Watt (E-9) 220V  
Heater Cord 50 ft - 220V  
Electric 6 KW 3 Phase  
Electric 7.5 KW 3 Phase  
Propane Tiger Torch  
Propane Vapour Torch  
Propane Tee Section  
Propane Cylinder 20 LB  
Propane Cylinder 33LB  
Propane Cylinder 100 LB